+31 (0)40 7600055
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς εξειδίκευσης

Αυτό που δεν έχουμε, μπορούμε να το βρούμε

Η EPSN Workforce διαθέτει ένα συνεχώς αυξανόμενο διεθνές δίκτυο που επικεντρώνεται σε θέσεις εργασίας και επαγγελματίες στον τομέα της Ιατρικής και της Υγειονομικής περίθαλψης, της Πληροφορικής, του Μηχανολογικού, Τεχνικού και Κατασκευαστικού κλάδου.

Διαθέτουμε μια μεγάλη βάση  ταλέντων, επαγγελματιών που αναζητούν μια νέα πρόκληση. Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη ομάδα είναι πάντα υποσχόμενη, αλλά αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι αυτό που αναζητάτε εσείς, όχι αυτό που ήδη διαθέτουμε. Επειδή αυτό που δεν έχουμε, μπορούμε να το βρούμε.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Όνομα Εταιρείας
Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο