Οι θέσεις μας Πληροφορική

Game Developer

Slovenia / Code: 2091

Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Game developer will be responsible for maintaining, expanding and / or creating all parts of the recreational software, from communication with peripherals, the integration of mathematics, game logic and painting.

Responsibilities:

- Translate requirements into complicated but clean and efficient code.

- Construct the base of the engine on which the game will run.

- Produce prototypes of game play ideas and features.

- Generate game scripts and storyboards.

- Create unit tests and validation procedures to assure quality.

We expect:

- Developer with high knowledge in C# (preferable knowledge in C++).

- Experience in the sector of Gaming, Gambling and/or graphics applications.

- Ability to design software.

- Knowledge of some graphics engine, like Godot, Unity3D or Cocos2DX with     demonstrable experience.

- Knowledge in client-server and peripheral communications

- Knowledge of development tools on Windows (Visual Studio, Team Foundation…)

- High capacity for learning and understanding of code.

- Fluent level of English


 
Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους μας