Οι θέσεις μας Πληροφορική

Senior iOS Developer

United Kingdom / Code: 1934

Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Senior iOS Developer - An exciting opportunity for an exciting well known Ecommerce company based in central London.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

This is an opportunity to come in and work closely with a team of 8. You will be involved with whole development cycle working with existing and new apps and also help out with less experienced engineers.

Who is our client looking for:

  • 5 or more years of iOS development experience.
  • Strong knowledge in Swift and ObjC and recent iOS SDKs.
  • An understanding of the application development lifecycle.
  • Integrating with third party RESTful APIs and associated libraries.
  • Experience with pull requests and code reviewing.
  • Strong communication skills.
  • Experience with Agile methodologies - Scrum and/or Kanban
  • TDD/BDD/Unit Testing

 
Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους μας