Οι θέσεις μας Τεχνικός & Κα&tau

Electricians

Canada / Code: 1836

Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

We are looking for experienced and hardworking construction workers to join on-going contracts in Vancouver, Canada. Flights, accommodation and visas are all provided.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

JOB DESCRIPTION: ELECTRICIANS

We are hiring experienced Electricians to work on projects in Canada in early 2019.

In order to be suitable for this role, you must have an industry recognised qualification as an electrician.  You must also possess previous on-site experience, working as an Electrician, to include but not limited to the following duties:-

  • Assemble, install, test, and maintain electrical or electronic wiring, equipment, appliances, apparatus, and fixtures, using hand tools and power tools.  
  • Diagnose malfunctioning systems, apparatus, and components, using test equipment and hand tools, to locate the cause of a breakdown and correct the problem.
  • Connect wires to circuit breakers, transformers, or other components.  
  • Inspect electrical systems, equipment, and components to identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair, and to ensure compliance with codes.  
  •  Advise management on whether continued operation of equipment could be hazardous.  
  • Test electrical systems and continuity of circuits in electrical wiring, equipment, and fixtures, using testing devices such as ohmmeters, voltmeters, and oscilloscopes, to ensure compatibility and safety of system.  
  • Maintain current electrician's license or identification card to meet governmental regulations.  
  • Plan layout and installation of electrical wiring, equipment and fixtures, based on job specifications and local codes.

Experience: Minimum experience as an Electrician for more than four years or more is required.

 
Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους μας
Θέσεις εργασίας σε αυτή την κατηγορία