+31 (0)40 7600055
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιά είναι τα οφέλη;

Προσφέρουμε μεγάλη υποστήριξη

Η ένταξη σας στο αναπτυσσόμενο Ευρωπαϊκό μας δίκτυο ανεξάρτητων συμβούλων σταδιοδρομίας έχει πολλά οφέλη. Για να αναφέρουμε μερικά:

• Είστε μέλος ενός πολυεθνικού δικτύου.

• Ελευθερία να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας όπου και όταν εσείς επιλέγετε (εργασία εξ’ αποστάσεως).

• Συνεργασία με ανθρώπους με υψηλά κίνητρα.

• Απολαμβάνεται την επιχείρησή σας.

• Τέλεια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπική ζωής.

• Αποδεδειγμένη (δια) κρατική διαδικασία προσλήψεων, επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, και αντιστοίχιση ταλέντου με θέσεις εργασίας.

• Υπηρεσίες μετεγκατάστασης και γλωσσική κατάρτιση για τους επαγγελματίες σας.

• Υποστήριξη σε θέματα οικονομικά, διοίκησης, μισθοδοσίας, τιμολόγησης και εταιρικού μάρκετινγκ.

• Εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη για τη συνεχή επιτυχία σας.

Πώς να ξεκινήσετε;
Πως ξεκινάμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας
Διαβάστε περισσότερα
Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο